Công đoàn

Đăng bởi : Mai Xuân Thành | Đăng ngày: 2015-11-02 11:35:42| Công đoàn và các tổ công đoàn,

1. Chủ tịch: CN. Phan Thị Hồ Điệp

- Điện thoại: 0914-092-095

- Địa chỉ email: diepphan@hnue.edu.vn 

2. Phó chủ tịch: Ths. Đào Thị Phương Liên

- Điện thoại: 0983-004-843

- Địa chỉ email: phuongliengddb@gmail.com

3. Ủy viên: Ths. Phạm Thị Hải Yến

- Điện thoại: 0985-928-585

- Địa chỉ email: yenphamhai12@gmail.com
Bình luận0 Bình luận