Đăng ký thành viên của trang gddb

Đăng bởi : Xuân Thành | Đăng ngày: 2015-11-23 00:14:24| Tin về người khuyết tật,

Để trở thành thành viên của trang http://gddb.edu.vn mỗi người phải đăng ký tên đăng nhập. Mỗi cấp thành viên sẽ được thực hiện những chức năng khác nhau. Hiện nay cấp quản lý và giảng viên đã được đăng ký xong với tài khoản theo nguyên tắc tên + (họ + đệm = viết tắt chữ cái đầu tiên) ví dụ Mai Xuân Thành đăng ký tên đăng nhập là thanhmx, các giảng viên khác đều được thiết lập theo nguyên tắc như vậy. Hiện nay còn 2 cấp thành viên cần được đăng ký và khai báo đó là sinh viên các khóa của khoa đã và đăng học ở khoa giáo dục đặc biệt, đề nghị các em đăng ký theo nguyên tắc khóa học + tên + (họ + đệm = viết tắt), trong trường hợp trùng tên thì đề nghị thêm vào sau một số ký tự nào đó để có thể phân biệt (dành cho cả sinh viên đã ra trường). 

Các học viên cao học đăng ký theo nguyên tắc k...+ tên + (họ + đệm).

Các thành viên là người dùng trên khắp cả nước được quyền đăng ký tự do, tuy nhiên vẫn đề nghị theo nguyên tắc trên, trong trường hợp đã có người đăng ký tên đó rồi thì có thể thêm bớt các ký tự khác vào cho phù hợp.

Khi đăng ký đề nghị các thành viên nên điền đầy đủ các thông tin chính xác để thuận tiện cho việc liên hệ cũng như lấy lại các tài khoản khi quên mật khẩu.

Chúc đăng ký thành công!.
Bình luận0 Bình luận