DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 2015 - 2016

Đăng bởi : Mai Xuân Thành | Đăng ngày: 2016-05-11 07:23:26| Nghiên cứu khoa học,Nghiên cứu khoa học hàng năm,

               Khoa Giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

                                           Năm học 2015 - 2106

TT

Sinh viên

Đề tài

Người hướng dẫn

1

Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Tâm – K63

Xây dựng và thử nghiệm một số trò chơi luyện xúc giác cho trẻ mù lớp CTS trường NĐC

Ths. Đào T. Phương Liên

2

Trần Thị Tuyết , k63

Biện pháp giáo dục tính tự tin cho HS khiếm thị hòa nhập

Ts. Đỗ T. Thanh Thủy

3

Hà Bích Hảo, Đỗ Thị Thơm – K64

Tìm hiểu trắc nghiệm vẽ hình người của Goodenough

Ths. Trần Tuyết Anh

4

Vũ Thị Thơm, Đỗ Thị Thúy – k63

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện trực quan cho HS KTTT trong môn TN-XH lớp 3

Ths. Nguyên Hà My

5

Đỗ Thị Kim Thoa, Lê Thị Thoa – k63

Thiết kế các hoạt động phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ khiếm thính tại gia đình

Ths. Nguyễn T. Minh Phượng

6

Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Thái, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Tuyên, Đậu Trọng Tình – k64

Thực trạng một số dạng hành vi thường gặp của trẻ RLPTK

TS. Đỗ Thị Thảo

7

Phí Thị Thủy – K62

Xây dựng một số TC nhằm phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi

Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

8

Cao Thị Phong, Nguyễn Thị Hoa – K63

Tìm hiểu quan hệ tương quan giữa các lĩnh vực của học sinh KTHT ở một số trường tiểu học

Ts. Trần Thị Minh Thành

9

Nguyễn Thị Đạt – k62

Thực trạng sử dụng phương tiện trực quan trong dạy môn TN-XH lớp 1

Ths Trần T. Bích Ngọc

10

Nguyễn Thị Kim Oanh - k62

Biện pháp sử dụng trò chơi lego cho trẻ tự kỉ 4-5 tuổi

Ts. Hoàng Thị Nho

11

Nguyễn Thị Thu Nga - k62

Sử dụng phần mềm Board maker để xây dựng sổ giao tiếp cho trẻ RLPTK

Ths.GVC. Trần Thị Thiệp

12

Nguyễn Thị Bích Thảo  - k62

Nhận thức của giáo viên và cha mẹ về xây dựng và sử dụng video làm mẫu nhằm giáo dục kĩ năng ứng xử với bạn bè, thầy cô cho trẻ RLPTK nhẹ 5-6 tuôi trong trường MN HN

Ts Đỗ Thị Thảo

13

Nguyễn Thị Chinh – K62

Sử dụng bài tập điều hòa cảm giác để can thiệp hành vi tự kích thích của 1 trẻ RLPTK 4-5 tuổi

Ts. Trần T. Minh Thành
Bình luận0 Bình luận