KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 01-07/7/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-07-01 14:07:10| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 01-07/7/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(01/7/2019)

 

 

 

14:00

Họp Nhóm viết tài liệu Dự án TrH (Hải, Hợp, Minh Phượng)

Tầng 2

 

 

 

T.BA

(02/7/2019)

 

 

 

 

 

 

T.TƯ

(03/7/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục Ngôn ngữ-Lời nói (Hợp)

Tiên Lữ

 

 

 

T.NĂM

(04/7/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục Ngôn ngữ-Lời nói (Hợp)

Tiên Lữ

 

 

 

T.SÁU

(05/7/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục Ngôn ngữ-Lời nói (Hợp)

Tiên Lữ

 

 

 

T. BẢY

(06/7/2019)

8:30

Ôn tập môn GDHN – K12 VLVH (Hải)

Tầng 4

14:00

Ôn tập môn GDH – K12 VLVH (Thảo)

Tầng 4

Cả ngày

Dạy chuyên đề Montessori (Nho)

Tầng 2

C.NHẬT

(07/7/2019)

8:30

Ôn tập môn TLH – K12 VLVH (Thủy)

Tầng 4

Cả ngày

Dạy chuyên đề Montessori (Nho)

Tầng 2

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

 
Bình luận0 Bình luận