KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 03-08/9/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-09-05 08:06:01| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 03-08/9/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(02/9/2019)

8:30

Họp Hội đồng KH&ĐT mở rộng

Tầng 2

11:00

Họp Chi bộ

Tầng 2

T.BA

(03/9/2019)

14:00

Họp Khoa (toàn bộ CBGV Khoa)

Tầng 2

 

 

 

T.TƯ

(05/9/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.NĂM

(05/9/2019)

8:00

Khai giảng trường tiểu học NTT (Nho)

TH NTH

 

 

 

T.SÁU

(06/9/2019)

 

 

 

 

 

 

T. BẢY

(07/9/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(08/9/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

* Cả tuần: Học lớp CCLL (Hải)

 
Bình luận0 Bình luận