KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 03-09/6/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-06-03 14:22:06| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 03-09/6/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(03/6/2019)

8:00

Khai giảng lớp NNKH 3-14/6 (Thiệp)

Tầng 4

8:00

Họp tổ bộ môn KTTT và Tự kỷ (thành viên tổ bộ môn)

Tầng 3

Chiều

Họp BTC Hội thảo về RLPT của Hội TLGD VN (Tâm An)

106 Trần Hưng Đạo

T.BA

(04/6/2019)

 

 

 

Cả ngày

Dạy GDHN lớp VLVH MN (Thiệp)

Quảng Ninh

9:30

Họp về công tác tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2019

PHI

T.TƯ

(05/6/2019)

8:30

Họp Tổ Khiếm thị và KTHT (thành viên tổ bộ môn)

Tầng 2

14:00

Xemina Tổ Khiếm thính và KTNN (thành viên tổ bộ môn, và quan tâm)

Tầng 3

Cả ngày

Dạy GDHN lớp VLVH MN (Thiệp)

 

Quảng Ninh

T.NĂM

(06/6/2019)

8:00

Dự Lễ bế giảng SV K65 Trường ĐHSPHN (Nho)

 Hội trường 11- 10

14:00

Dự lễ bế giảng SV K65 Khoa GDĐB (BCN Khoa và các GV)

Tầng 4

T.SÁU

(07/6/2019)

14:00

Họp tổ bộ môn Thực hành GDĐB (thành viên tổ bộ môn)

Phòng Tổ bộ môn

 

 

 

T. BẢY

(08/6/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(09/6/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

* Cả tuần: Học CCLL (Hải)
Bình luận0 Bình luận