KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 04-10/11/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-11-05 10:30:10| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 04-10/11/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(04/11/2019)

8:00

Báo cáo tiến độ đề tài (Tâm An)

Hiệu bộ

Cả ngày

Khảo sát nhu cầu thiết bị học sinh khuyết tật (Hải – Quyên)

Đà Nẵng

14:00

Báo cáo tiến độ đề tài (Tâm An)

Hiệu bộ

14:00

Họp nhóm SV làm clip truyền thông thi NVSP cấp Trường – Hội thi NVSP (My)

Nhà V

T.BA

(05/11/2019)

 

 

 

Cả ngày

Khảo sát nhu cầu thiết bị học sinh khuyết tật (Hải – Quyên)

Đà Nẵng

 

 

 

T.TƯ

(06/11/2019)

8:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và Hội nghị tài chính Trường ĐHSP Hà Nội năm học  2019-2020 (Nho, Thảo, Thu)

HT nhà K

14:00

Ban Giám hiệu gặp mặt và làm việc với toàn thể giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong toàn Trường (Thu, Điệp, Phương, Liên)

HT nhà K

Cả ngày

Khảo sát nhu cầu thiết bị học sinh khuyết tật (Hải – Quyên)

Đà Nẵng

T.NĂM

(07/11/2019)

8:30

Hội nghị tập huấn về quy trình tự đánh giá và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT (thành viên hội đồng của Khoa, và theo công văn số 1503/ĐHSPHN-ĐBCL ngày 01/11/2019)

HT nhà K

Cả ngày

 

Hướng dẫn SV thi HBSP cấp Trường – Hội thi NVSP (Thắm)

Nhà V – Tầng 4

T.SÁU

(08/11/2019)

 

 

 

 

 

 

T. BẢY

(09/11/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(10/11/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB
Bình luận0 Bình luận