KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 06-12/5/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-05-07 14:31:12| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 06-12/5/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(06/5/2019)

Cả ngày

 Tập huấn GDHN trẻ kthinh Trung học (Hợp)

Hà Nội

 

 

 

T.BA

(07/5/2019)

8:00

Seminar bộ môn (Tổ bộ môn GD trẻ khiếm thị và KTHT)

Tổ bộ môn

14:00

Seminar bộ môn (Tổ KTTT và Tự kỷ, mời các thành viên Khoa)

Tầng 2

Cả ngày

 Tập huấn GDHN HS kthinh Trung học (Hợp)

Hà Nội

T.TƯ

(08/5/2019)

14:00

Họp xét trúng tuyển NCS và CH đợt 1 năm 2019 (Nho)

PHI

Cả ngày

 Tập huấn GDHN trẻ kthinh Trung học (Hợp)

Hà Nội

 

 

 

T.NĂM

(09/5/2019)

 

 

 

Cả ngày

 Tập huấn GDHN trẻ kthinh Trung học (Hợp)

Hà Nội

 

 

 

T.SÁU

(10/5/2019)

9:00

Seminar bộ môn (Tổ bộ môn GD trẻ khiếm thị và KTHT)

Tổ bộ môn

14:00

Giao ban Trưởng đơn vị toàn Trường tháng 05/2019 (Nho)

PHI

Cả ngày

Công tác Quảng Bình (Hải)

Quảng Bình

T. BẢY

(11/5/2019)

8:00

(cả ngày)

Tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra (thành phần theo Công văn số 232/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 6/5/2019)

HT K1

 

 

 

C.NHẬT

(12/5/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS, NCS: Học theo TKB

* Cả tuần: Học lớp cao cấp lý luận (Hải)

* Cả tuần: Công tác Quảng Ngãi (Ngọc)
Bình luận0 Bình luận