KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 12-18/8/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-08-13 11:05:03| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 12-18/8/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(12/8/2019)

14:00

Họp nhóm biên soạn tài liệu GDMN (Nho)

Viện KHGD Việt Nam

 

 

 

T.BA

(13/8/2019)

 

 

 

Cả ngày

Tham gia khoá học Sắp xếp môi trường tăng cường sự tham gia của trẻ tự kỷ (Phượng)

TDCSE

 

 

 

T.TƯ

(14/8/2019)

9:00

Họp chuẩn bị đón sinh viên K69 nhập học (Nho, Hải Yến)

PHI

Cả ngày

Tham gia khoá học Sắp xếp môi trường tăng cường sự tham gia của trẻ tự kỷ (Phượng)

TDCSE

 

 

 

T.NĂM

(15/8/2019)

 

 

 

14:00

Giao ban Trưởng đơn vị toàn Trường tháng 8/2019 (Nho)

PHI

 

 

 

T.SÁU

(16/8/2019)

8:00

Sinh viên K 69 nhập học (cả ngày) (Yến, My)

HT 11/10

 

 

 

 

 

 

T. BẢY

(17/8/2019)

Cả ngày

Dự hội thảo ANTL thế giới (Bền)

Đài Loan

 

 

 

C.NHẬT

(18/8/2019)

Cả ngày

Dự hội thảo ANTL thế giới (Bền)

Đài Loan

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS, NCS: Học theo TKB

* Cả tuần: Lớp Cao cấp lý luận chính trị (Hải)

 

 
Bình luận0 Bình luận