KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 13/5 đến 19/5/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-05-14 15:11:59| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 13/5 đến 19/5/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(13/5/2019)

8:00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (Nho)

Học viện Dân tộc

Cả ngày

Công tác Quảng Bình (Hải)

Quảng Bình

13:00

Họp Ban nữ công trường (Liên)

VP.CĐ

T.BA

(14/5/2019)

9:00

Tổng kết TTSP Khoa (Nho, CBGV Khoa)

K3

8:00

Họp đề tài KHCN cấp Bộ (Khanh)

Bộ GD&ĐT

T.TƯ

(15/5/2019)

 

 

 

13:30

Lễ trao giải thưởng KHCN và tọa đàm về Sở hữu trí tuệ trong trường đại học (theo danh sách)

HT K1

 

 

 

T.NĂM

(16/5/2019)

 

 

 

 

 

 

T.SÁU

(17/5/2019)

 

 

 

 

 

 

T. BẢY

(18/5/2019)

Cả ngày

Dạy chuyên đề bồi dưỡng tại khoa (An)

K3

Cả ngày

Triển lãm và trải nghiệm khoa học công nghệ (theo Giấy mời và cá nhân quan tâm)

HT 11/10

C.NHẬT

(19/5/2019)

Cả ngày

Dạy chuyên đề bồi dưỡng tại khoa (An)

K3

Cả ngày

Triển lãm và trải nghiệm khoa học công nghệ (theo Giấy mời và cá nhân quan tâm)

HT 11/10

* Thứ 7, chủ nhật: Giảng viên giảng dạy các lớp VLVH, NVSP trong và ngoài trường theo TKB

* Cả tuần: tập huấn cho VietHealth (Bền)
Bình luận0 Bình luận