KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 18/1-24/11/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-11-19 15:09:43| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 18/1-24/11/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(18/11/2019)

8:00

Hội thi NVSP cấp Trường năm 2019 (phần thi clip truyền thông) (thành phần theo Giấy mời và Thông báo số 996 /TB-ĐHSPHN ngày 13.11.2019)

HT 11/10

 

 

 

T.BA

(19/11/2019)

7:00

Hội thi NVSP cấp Trường năm 2019 (phần thi sân khấu hóa) (thành phần theo Giấy mời và Thông báo số 996 /TB-ĐHSPHN ngày 13.11.2019)

HT 11/10

13:30

Hội đồng góp ý đề cương KLTN K66 (thành viên Hội đồng)

Phòng họp Khoa

T.TƯ

(20/11/2019)

8:00

Lễ mít tinh Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và khen thưởng bậc cao (Thành phần theo Giấy mời và theo thông báo số 989/TB-ĐHSPHN)

HT 11/10

14:00

Họp Nhóm Dự án QIPEDC

Phòng họp Khoa

 

 

 

T.NĂM

(21/11/2019)

 

 

 

Cả ngày

 Công tác Tp HCM (Thiệp)

TP HCM

 

 

 

T.SÁU

(22/11/2019)

8:00

Họp BCH  Đoàn trường mở rộng chuẩn bị Đại hội Đoàn trường (My, Thắm)

HT nhà K

 

 

 

T. BẢY

(23/11/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(24/11/2019)

8:00

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2022 (My, Thắm)

HT nhà K

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB  
Bình luận0 Bình luận