KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 19-25/8/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-08-19 10:10:35| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 19-25/8/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(19/8/2019)

8:00

Khai mạc Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên năm 2019 (Nho, Hải Yến)

HT 11/10

13:30

Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên năm 2019 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 21/8/2019) (Hải Yến – SV K69)

HT 11/10

T.BA

(20/8/2019)

Cả ngày

Tập huấn An toàn của CBM (Ngọc)

Hà Nội

 

 

 

T.TƯ

(21/8/2019)

Cả ngày

Tập huấn An toàn của CBM (Ngọc)

Hà Nội

 

 

 

T.NĂM

(22/8/2019)

Cả ngày

Công tác Quảng Ngãi (Hải – Ngọc)

Quảng Ngãi

 

 

 

T.SÁU

(23/8/2019)

9:00

Họp BCH Đoàn trường mở rộng (Hà My)

PHI

Cả ngày

Công tác Quảng Ngãi (Hải – Ngọc)

Quảng Ngãi

T. BẢY

(24/8/2019)

Cả ngày

Tham gia tuyển sinh ThS đợt tháng 8/2019 (Hường – Anh Phương)

ĐHSPHN

 

 

 

C.NHẬT

(25/8/2019)

Cả ngày

Tham gia tuyển sinh ThS đợt tháng 8/2019 (Hường – Anh Phương)

ĐHSPHN

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

* Cả tuần: Tập huấn công cụ đánh giá GGA và Esd – Vụ GDMN tại Hà Nội (Nho)

 
Bình luận0 Bình luận