KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 20/5 đến 26/5/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-05-20 11:31:41| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 20/5 đến 26/5/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(20/5/2019)

 

 

 

13:30

 Khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức năm 2019 (từ ngày 20 đến ngày 24/5/2019) (theo Thông báo số 144/TB-CĐ ngày 13/5/2019)

HT 11/10

13:30

Hội nghị tư vấn Dự án ChildFun - Úc (Hợp)

Bắc Kạn

Cả ngày

Công tác đoàn khảo sát công cụ đánh giá GCA – Vụ GDMN (Nho)

Hòa Bình

T.BA

(21/5/2019)

8:30

Họp xét Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy (Hải – Yến)

PHI

Cả ngày

Công tác đoàn khảo sát công cụ đánh giá GCA - Vụ GDMN (Nho)

Hòa Bình

Cả ngày

Hội nghị tư vấn Dự án ChildFun - Úc (Hợp)

Bắc Kạn

T.TƯ

(22/5/2019)

8:30

Họp triển khai kế hoạch tập huấn hè 2019 với Trường PHCN và Dạy nghề Tiên Lữ, Hưng Yên (Hải)

Tầng 2

 

 

 

T.NĂM

(23/5/2019)

8:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu quy hoạch (thành phần theo Thông báo 245/ĐHSPHN ngày 16/5/2019)

HT 11/10

Cả ngày

Công tác đoàn khảo sát công cụ đánh giá GCA - Vụ GDMN (Nho)

Lai Châu

T.SÁU

(24/5/2019)

8:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng bầu quy hoạch (thành phần theo Thông báo 245/ĐHSPHN ngày 16/5/2019)

PHI

Cả ngày

Công tác đoàn khảo sát công cụ đánh giá GCA - Vụ GDMN (Nho)

Lai Châu

T. BẢY

(25/5/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(26/5/2019)

 

 

 

 

 

 

* Thứ 7, chủ nhật: Giảng viên giảng dạy các lớp VLVH, NVSP trong và ngoài trường theo TKB
Bình luận0 Bình luận