KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 21-27/10/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-10-22 09:22:52| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 21-27/10/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(21/10/2019)

9:00

Khai mạc đợt khảo sát đánh giá đồng cấp năng lực Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển các Trường Sư phạm (Nho)

HT nhà K

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020 của Khoa GDĐB (toàn thể CBVC Khoa và đại biểu mời)

Phòng họp Khoa

 

 

 

T.BA

(22/10/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.TƯ

(23/10/2019)

Cả ngày

Tập huấn cha mẹ về GDHN (Hải – Ngọc)

Quảng Ngãi

16:00

Bế mạc đợt khảo sát đánh giá đồng cấp năng lực Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển các Trường Sư phạm (Nho)

HT nhà K

 

Tập huấn thử nghiệm mô-đun BDTX dành cho GVMN có tích hợp Làm quen với Đọc viết cho trẻ khuyết tật (Nho)

- Cục nhà Giáo

T.NĂM

(24/10/2019)

14:00

Họp nhóm QIPEDC (Thiệp, Hợp, Phượng, T. Anh)

Phòng họp Khoa

Cả ngày

Tập huấn cha mẹ về GDHN (Hải – Ngọc)

Quảng Ngãi

 

Cả ngày

Tập huấn thử nghiệm mô-đun BDTX dành cho GVMN có tích hợp Làm quen với Đọc viết cho trẻ khuyết tật (Nho)

- Cục nhà Giáo

T.SÁU

(25/10/2019)

Cả ngày

Làm việc tại Đại học Phạm Văn Đồng (Hải – Ngọc)

Quảng Ngãi

 

Tổng kết công đoàn (Yến)

PHI

T. BẢY

(26/10/2019)

Cả ngày

 Hội thảo Giới thiệu Dự án GDHN CBM (Hải-Ngọc)

Đà Nẵng

 

 

 

C.NHẬT

(27/10/2019)

 

 

 

Cả ngày

Tham dự Đại hội Đoàn trường (My, Thắm)

HT nhà K

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB  
Bình luận0 Bình luận