KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 22-28/7/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-07-22 08:36:28| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 22-28/7/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(22/7/2019)

 

 

 

Cả ngày

Lớp tập huấn Múa rối (CBGV Khoa và người đăng kí tham dự)

Tầng 4

Cả ngày

Dạy tại Trường PHCN Tiên Lữ (Minh Thành)

Hưng Yên

T.BA

(23/7/2019)

Cả ngày

Lớp tập huấn Múa rối (CBGV Khoa và người đăng kí tham dự)

Tầng 4

14:00

Hướng dẫn học bổ sung kiến thức thí sinh dự tuyển K29 ThS GDĐB (Hải – Nho – Hợp)

Tầng 2

Cả ngày

Dạy tại Trường PHCN Tiên Lữ (Minh Thành)

Hưng Yên

T.TƯ

(24/7/2019)

Cả ngày

Lớp tập huấn Múa rối (CBGV Khoa và người đăng kí tham dự)

Tầng 4

Cả ngày

Dạy tại Trường PHCN Tiên Lữ (Minh Thành)

Hưng Yên

T.NĂM

(25/7/2019)

8:00

Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (BCN Khoa, Hải Yến, Thảo, Cẩm Hường)

HT K1

Cả ngày

Dạy tại Trường PHCN Tiên Lữ (Hoa)

Hưng Yên

T.SÁU

(26/7/2019)

 

 

 

Cả ngày

Dạy tại Trường PHCN Tiên Lữ (Hoa)

Hưng Yên

 

 

 

T. BẢY

(27/7/2019)

Cả ngày

Dạy tại Trường PHCN Tiên Lữ (Hoa)

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(28/7/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

* Cả tuần: Tham dự lớp tập huấn về GD ĐB của Bộ GD & ĐT tại Hà Nội (Hà My)
Bình luận0 Bình luận