KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 26-30/8/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-08-26 09:10:08| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 26-30/8/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(26/8/2019)

9:00

Tiếp đoàn Đại học Gifu Nhật Bản (Thiệp, Trang Thu)

Tầng 2

Cả ngày

Tập huấn công cụ đánh giá GGA và Esd – Vụ GDMN (Nho)

Đà Lạt

T.BA

(27/8/2019)

Cả ngày

Tập huấn công cụ đánh giá GGA và Esd – Vụ GDMN (Nho)

Đà Lạt

14:00

Tọa đàm nâng cao năng lực đăng bài tạp chí khoa học (Thu)

PH I

T.TƯ

(28/8/2019)

 

 

 

Cả ngày

Tập huấn công cụ đánh giá GGA và Esd – Vụ GDMN (Nho)

Đà Lạt

Chiều

Tập huấn GDHN tại Quảng Ngãi (Hải, Ngọc)

Q.Ngãi

T.NĂM

(29/8/2019)

Cả ngày

Dịch chuyên đề mời giảng K28 của GS. Ogawa (Hường)

K1

Cả ngày

Tập huấn GDHN tại Quảng Ngãi (Hải, Ngọc)

Q.Ngãi

T.SÁU

(30/8/2019)

Cả ngày

Dịch chuyên đề mời giảng K28 của GS. Ogawa (Hường)

K1

Cả ngày

Tập huấn GDHN tại Quảng Ngãi (Hải, Ngọc)

Q.Ngãi

T. BẢY

(31/8/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(01/9/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

 
Bình luận0 Bình luận