KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 27/5-02/6/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-05-27 14:49:00| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 27/5-02/6/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(27/5/2019)

Cả ngày

Họp Ban nữ công Trường (Liên)

VP Công đoàn

 

 

 

 

 

 

T.BA

(28/5/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.TƯ

(29/5/2019)

 

 

 

 

 

 

T.NĂM

(30/5/2019)

Sáng

Hội thảo với Vụ GD Tiểu học ĐGHS tiểu học theo CT GDPT mới (Khanh)

Bộ GD&ĐT

 

 

 

T.SÁU

(31/5/2019)

7:00

Tham dự Đại hội Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội (theo Giấy mời)

HT K1

Cả ngày

Hội thảo với ĐHQGHN về đánh giá năng lực cảm xúc (PGS Khanh)

Hòa Lạc

Cả ngày

 Công tác Tây Ninh (Bền)

 

14:00

Họp Khoa (CBGV Khoa)

Tầng 2

T. BẢY

(01/6/2019)

Sáng

Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi (toàn Khoa)

Tầng 4

 

 

 

C.NHẬT

(02/6/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB

* Các cá nhân coi thi các khóa đào tạo của Khoa và Nhà trường: Theo Kế hoạch.
Bình luận0 Bình luận