KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 28/10-03/11/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-10-28 14:06:54| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 28/10-03/11/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(28/10/2019)

8:30

Họp Khoa (toàn Khoa)

Tầng 4, Nhà V

10:00

Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT (toàn Khoa)

Tầng 4, Nhà V

10:30

Họp Hội đồng KH&ĐT mở rộng

Tầng 4, Nhà V

14:00

Họp Tổ bộ môn Thực hành (cả tổ)

Tổ bộ môn

14:00

Đón GS Ohtake (Hường)

Sân bay Nội Bài

T.BA

(29/10/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng chuyên đề Nghiên cứu bài học dành cho trẻ khuyết tật (theo đăng kí – Cẩm Hường dịch)

Tầng 4, Nhà V

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn ThS GDĐB K27 (thành viên Hội đồng Khoa)

Phòng họp, tầng 4, Nhà V

 

 

 

T.TƯ

(30/10/2019)

 

 

 

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn ThS GDĐB K27 (thành viên Hội đồng Khoa)

Phòng họp, tầng 4, Nhà V

 

 

 

T.NĂM

(31/10/2019)

Cả ngày

Tập huấn Hỗ trợ GD NKT (Ngọc)

Đà Nẵng

9:00

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (Giấy mời và Giấy triệu tập)

PHI

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn ThS GDĐB K27 (thành viên Hội đồng Khoa)

Phòng họp, tầng 4, Nhà V

 

 

 

T.SÁU

(01/11/2019)

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn ThS GDĐB K27 (thành viên Hội đồng Khoa)

Trường ĐHSP Tp HCM

Cả ngày

Tập huấn Hỗ trợ GD NKT (Ngọc)

Đà Nẵng

T. BẢY

(02/11/2019)

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn ThS GDĐB K27 (thành viên Hội đồng Khoa)

Trường ĐHSP Tp HCM

 

 

 

C.NHẬT

(03/11/2019)

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn ThS GDĐB K27 (thành viên Hội đồng Khoa)

Trường ĐHSP Tp HCM

Cả ngày

Tập huấn Hỗ trợ GD NKT (Ngọc)

Đà Nẵng

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB  

* Cả tuần: Dự hội thảo khoa học tại Trung Quốc (Bền)
Bình luận0 Bình luận