KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 30/9-06/10/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-09-30 10:52:02| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 30/9-06/10/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(30/9/2019)

9:00

Họp chuẩn bị nội dung định hướng tiếp tục Dự án GVI (BCN và trưởng các bộ phận)

Tầng 2

 

 

 

T.BA

(01/10/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng GDHN (Thủy, Ngọc, Hoa)

TTGDTX Thái Nguyên

9:00

Tổng kết hè 2019 và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018-2019 của Đoàn trường ĐHSPHN (Thắm)

Nhà K1

14:00

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Quản lý Giáo dục (Hải)

PHI

T.TƯ

(02/10/2019)

Cả ngày

Chuyển địa điểm và ổn định các phòng làm việc của Khoa tại Nhà V (toàn Khoa)

ĐHSP HN

Cả ngày

Bồi dưỡng GDHN (Thủy, Ngọc, Hoa)

TTGDTX Thái Nguyên

 

 

 

T.NĂM

(03/10/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng GDHN (Thủy, Ngọc)

TTGDTX Thái Nguyên

 

 

 

T.SÁU

(04/10/2019)

Cả ngày

Bồi dưỡng GDHN (Thủy, Ngọc)

TTGDTX Thái Nguyên

14:00

Tham dự cuộc họp của Nhà trường với GVI (Thiệp)

PHI

 

 

 

T. BẢY

(05/10/2019)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(06/10/2019)

 

 

 

 

 

 

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB  
Bình luận0 Bình luận