KẾ HOẠCH TUẦN KHOA Từ 7/9-13/10/2019

Đăng bởi : Phạm Thị Hải Yến | Đăng ngày: 2019-10-07 16:50:18| Lịch tuần,

KẾ HOẠCH TUẦN KHOA

Từ 7/9-13/10/2019

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(07/10/2019)

 

 

 

Cả ngày

Tập huấn sách Hỗ trợ PHCN cho trẻ em tự kỉ tại VN (An, Quyên, Hoa)

Hà Nội

T.BA

(08/10/2019)

Cả ngày

Tập huấn sách Hỗ trợ PHCN cho trẻ em tự kỉ tại VN (An, Quyên, Hoa)

Hà Nội

14:00

Góp ý chương trình bồi dưỡng âm ngữ trị liệu  (Thiệp)

Trường CĐSP TW

14:00

Họp hội đồng CTĐT GD tiểu học (Hường)

ĐH Thủ Đô

T.TƯ

(09/10/2019)

Cả ngày

Tập huấn sách Hỗ trợ PHCN cho trẻ em tự kỉ tại VN (An, Quyên, Hoa)

Hà Nội

 

 

 

T.NĂM

(10/10/2019)

8:30

Chuyển địa điểm làm việc của Khoa (toàn Khoa)

Nhà K3, Nhà V

10:00

Họp BCN Đoàn trường (My)

PHI

T.SÁU

(11/10/2019)

14:00

Họp trưởng các đơn vị trong toàn trường (Hải)

PHI

 

 

 

T. BẢY

(12/10/2019)

Cả ngày

Tập huấn học sinh khiếm thính TrH (Hợp, Phượng)

Đà Nẵng

 

 

 

C.NHẬT

(13/10/2019)

Cả ngày

Open Tour – Một ngày là SV sư phạm: Hướng dẫn làm quen chữ nổi Braille (Thắm), Hướng dẫn chung (My)

Tầng 4 – Nhà V

Nhà D3

Cả ngày

Tập huấn học sinh khiếm thính TrH (Hợp, Phượng)

Đà Nẵng

Cả ngày

Tập huấn sách Hỗ trợ PHCN cho trẻ em tự kỉ tại VN (An, Quyên, Hoa)

Tp HCM

* Các lớp chính quy, VLVH, BD cấp chứng chỉ, ThS: Học theo TKB  

* Cả tuần: Tập huấn học sinh khiếm thính TrH tại Tp HCM và Đà Nẵng (Hợp)
Bình luận0 Bình luận