Hội thảo Chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp

Đăng bởi : Hoàng Thị Nho | Đăng ngày: 2015-11-13 15:26:17| Thông tin hội thảo khoa học,

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội - Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bayridge, thành phố California, Hoa Kỳ (Bayridge Consortium Inc., USA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc UNICEF Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp” tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 24/8/2015.
Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học đến từ các trường đại học của Mỹ, Nhật Bản, các đại biểu từ các Vụ, Cục của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập các tỉnh, các cơ sở giáo dục hòa nhập và chuyên biệt, các hội người khuyết tật của trung ương và địa phương như: Hội người mù, Hội người điếc, Hội cha mẹ trẻ tự kỷ, cha mẹ trẻ điếc,..
Công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tuy nhiên Việt nam vẫn còn đang đứng trước nhiều thách thức như chỉ có khoảng 300 ngàn trong số 1 triệu trẻ khuyết tật được đến trường. Số trẻ khuyết tật được đi học mới chủ yếu tập trung ở bậc tiểu học rất ít được học hòa nhập ở cấp, bậc học cao hơn. Tại hội thảo các chuyên gia đã tập trung thảo luận  các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập như:

  • Nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong toàn xã hội.
  • Tăng cường hiệu quả của hệ thống dịch vụ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
  • Tăng cường công tác công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các quy định pháp luật về giáo dục hòa nhập tại các địa phương.
  • Đưa môn học Giáo dục hòa nhập chương trình đào tạo cho các giáo viên tương lai để đón đầu cho việc chuẩn bị nguồn nhân lực trong tổ chức Giáo dục hòa nhập ở các trường sư phạm.

Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội Số 6BC/2015 là số đặc biệt đăng tải các kết quả nghiên cứu liên quan tới nội dung Hội thảo này.  Xin tham khảo đưởng link: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?volumeid=146
Bình luận0 Bình luận