Bồi dưỡng ngắn hạn

THÔNG BÁO: Về việc mở lớp bồi dưỡng các chuyên đề Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt năm học 2015-2016

Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên và những người có quan tâm về giáo dục đặc biệt, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng các chuyên đề về giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt do các giảng viên có kinh nghiệm của khoa Giáo dục đặc biệt giảng dạy

Đọc thêm ...