Công tác Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể


1. Công tác Đảng

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội, Chi bộ Khoa Giáo dục đặc biệt đã bồi dưỡng, kết nạp được nhiều đảng viên mới, đặc biệt đảng viên mới là các em sinh viên. Từ một chi bộ có số lượng đảng viên ít, đến thời điểm hiện tại, Chi bộ Khoa gồm 11 đảng viên chính thức.

Các đảng viên trong chi bộ hầu hết đều đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo của Khoa và các tổ chuyên môn nên những chủ trương chính sách của Đảng, nhiệm vụ của chi bộ thường nhanh chóng được triển khai tới toàn thể các cán bộ giảng viên trong Khoa. Song song với đó, tình hình học tập, công tác và các hoạt động của cán bộ, sinh viên trong Khoa cũng được Chi bộ nắm rõ hơn thông qua các đảng viên trong Chi bộ. Với tuổi đời của Khoa còn chưa nhiều nên đội ngũ đảng viên trong chi bộ cũng tương đối trẻ về cả tuổi đời và tuổi Đảng nhưng rất nghiêm túc trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ của Chi bộ cũng như các hoạt động chuyên môn.

Để nâng cao chất lượng lãnh đạo của Chi bộ, trong 15 năm qua, Chi bộ đã kiện toàn về tổ chức, thực hiện tốt các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát mọi hoạt động lãnh đạo của chi bộ, tổ chức rút kinh nghiệm về hoạt động lãnh đạo trong từng nhiệm vụ, từ đó xác định biện pháp lãnh đạo phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo chính trị của Khoa. Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra đảng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và điều lệ Đảng.

Chi bộ luôn xây dựng kế hoạch phát triển Đảng để chi bộ ngày càng lớn mạnh và phát triển, phối hợp với công đoàn và đoàn thanh niên làm tốt công tác tạo nguồn, phân công đảng viên hướng dẫn, bồi dưỡng các quần chúng tích cực để kết nạp đảng viên mới. Thực hiện đúng vai trò của mình, Chi bộ lãnh đạo chính quyền, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, trong những năm qua luôn tiếp tục hoàn thiện và ổn định bộ máy quản lý của Khoa. Khuyến khích cán bộ trẻ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Sắp xếp công việc hợp lý cho cán bộ để vừa đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của khoa vừa có điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước. Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy phong trào hoạt động mạnh mẽ của Công đoàn và Đoàn thanh niên trong những năm vừa qua. Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo khối đoàn kết thống nhất giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Phát huy sức mạnh của công đoàn và đoàn thanh niên hỗ trợ Chi bộ và chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và chuyên môn.

2. Hoạt động đoàn thể

Công đoàn Khoa thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống ngư­ời lao động như: Tổ chức thăm hỏi cán bộ, giảng viên; Vận động cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hư­ớng về người nghèo; Tổ chức các hoạt động cho cán bộ nữ; Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, tết trung thu và các cháu có thành tích tốt trong học tập,… Đồng thời, Công đoàn Khoa luôn  tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn Nhà trường phát động nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện đặc biệt của nhà trường trong từng năm học như: “Hỗ trợ giáo viên miền núi vùng sâu, vùng xa”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,…

 Khoa hưởng ứng nhiệt liệt cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thày giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Theo tinh thần của cuộc vận động này, cán bộ Khoa không ngừng nâng cao trình độ học vấn, tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ các cấp và đạt giải cao.

Đối với các hoạt động của Đoàn TNCS HCM, các đoàn viên đều tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao với các hoạt động do Thành đoàn thành phố Hà Nội và Đoàn trường ĐHSP Hà Nội tổ chức.

Nhờ những thành tích trong đào tạo, nghiên cứu và hoạt động đoàn thể, tập thể và các cá nhân của Khoa đã nhận được các danh hiệu khen thưởng của các cấp ở nhiều hình thức khác nhau.