DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (2012-2017)


K59 GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (2012-2013)

TT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Trần Thị Anh Đào

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội cho HS KTTT bậc tiểu học

Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sử dụng đồng dao nhằm phát triển tình cảm cho trẻ KTTT từ 3 – 6 tuổi tại gia đình

Ths. Trần Thị Minh Thành

3

Nguyễn T. Kim Ngân

Biện pháp phát triển kỹ năng vận động tinh cho trẻ có hội chứng Down 5-6 tuổi

TS. Bùi Thị Lâm

4

Nguyễn Thị Phương

Tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển kỹ năng luân phiên cho trẻ KTTT 5-6 tuổi ở trường mầm non chuyên biệt

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

5

Nguyễn Thị Tâm Phương

Áp dụng phương pháp Montessori nhằm phát triển khả năng tri giác thị giác cho trẻ KTTT 5-6 tuổi

TS. Bùi Thị Lâm

6

Phan Thị Linh

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 cho học sinh KTTT

Ths. Đỗ Thị Thảo

7

Lê Thị Lý

Sử dụng bài tập để phát triển ngôn ngữ diễn đạt cho trẻ KTTT 4-5 tuổi

Ths. Phạm Thị Bền

8

Đỗ Thị Nhị

Sử dụng phần mềm Board Marker xây dựng trò chơi bằng hình ảnh cho trẻ tự kỷ

Ths. Trần Thị Thiệp

9

Ông Thị Ngọc

Biện pháp sử dụng phiếu học tập có hình ảnh trong dạy toán cho trẻ tự kỷ 5-6 tuổi

Ths. Hoàng Thị Nho

10

Vũ Thị Hoàn

Biện pháp sử dụng câu chuyện xã hội nhằm tăng khả năng tự kiểm soát hành vi phá rối cho trẻ tự kỷ 6-7 tuổi

Ths. Hoàng Thị Nho

11

Nguyễn Thị Vân Anh

Sử dụng trò chơi nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ KTTT học lớp 1 chuyên biệt

Ths. Trần Thị Minh Thành

12

Đại Thị Hằng

Xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác cho trẻ tự kỉ

Ths. Đỗ Thị Thảo

13

Nguyễn Thị Hậu

Xây dựng trò chơi học tập nhằm phát triển kỹ năng tính toán cho học sinh KTTT lớp 1 chuyên biệt

Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

14

Trần Kim Huệ

Biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm tăng cường vị thế của học sinh tự kỷ ở trường tiểu học hòa nhập

Ths. Đỗ Thị Thanh Thủy

15

Nguyễn Thị Phương

Một số biện pháp tăng cường khả năng chú ý của HS KTTT trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội lớp 1 hòa nhập

Ths. Đỗ Thị Thanh Thủy

16

Ngô Thị Đào

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ diễn đạt bằng câu nói cho một trẻ bại não 5 tuổi

Ths. Phạm Thị Bền

17

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tìm hiểu đặc điểm kỹ năng viết của học sinh  có khó khăn về đọc viết

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hường

18

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Áp dụng phương pháp TEACCH nhằm tăng cường tính độc lập cho trẻ tự kỉ 5-6 tuổi

Ths. Nguyễn Nữ Tâm An

19

Hứa Thị Ngoan

Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa thiết kế hoạt động dạy toán cho HS KTTT lớp 1 chuyên biệt.

Ths. Nguyễn Nữ Tâm An

20

Nguyễn Thị Thùy

Áp dụng phương pháp phân tích nhiệm vụ hỗ trợ kỹ năng đọc cho HS có khó khăn về đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hường

 

K60 GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (2013-2014)

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Hoàng Thị Hoàn

Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan cho trẻ khiếm thính lứa tuổi mầm non trong làm quen với toán học

 Ths. Nguyễn Thị Hoa

2

Lê Thu Hương

Ứng dụng phương pháp AVT (Auditory Verbal Therapy) để phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ khiếm thính

 Ths. Trần Thị Thiệp

3

Hoàng Thị Hường

Xây dựng một số trò chơi phát triển kỹ năng giao tiếp sớm cho trẻ khiếm thính ở trường mầm non

Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

4

Lê Thị Nga

Thực trạng ứng dụng phương tiện trực quan trong kể chuyện cho trẻ kiếm thính ở trường mầm non

Ths. Nguyễn Minh Phượng

5

Từ Thị Nga

Xây dựng bài tập/ trò chơi cho trẻ khiếm thính

Ths. Nguyễn Minh Phượng

6

Trương Thị Thuý Ngần

Xây dựng một số bài tập nhằm nâng cao năng lực phán đoán cho trẻ khiếm thính ở lứa tuổi mầm non

Ths. Đỗ Thị Thảo

7

Phùng Thị Hồng Nhung

Thiết kế hoạt động luyện phát âm nguyên âm cho trẻ khiếm thính

Ths. Trần Thị Thiệp

8

Vũ Thị Phương

Ứng dụng Montessori trong phát triển kỹ năng tiền đọc viết cho trẻ khiếm thính

TS. Bùi Thị Lâm

9

Võ Thị Thuỷ Trúc

Phát triển tính sáng tạo cho trẻ khiếm thính

Ths. Trần Thị Minh Thành

10

Nguyễn Thị Xuân

Sử dụng các trò chơi để phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai từ 3-4 tuổi

TS. Bùi Thị Lâm

11

Phạm Thị Cậy

Tìm hiểu thực trạng xu hướng chọn nghề của học sinh khiếm thị trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng

Ths.Đào Thị Phương Liên

12

Tạ Thị Hiệp

Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ khiếm thị tại trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng

Ths. Hoàng Thị Nho

13

Vũ Thị Hoa

Những bài tập về cơ mắt và ứng dụng yoga cho trẻ nhìn kém

TS. Mai Xuân Thành

14

Vũ Thị Hồng

Thực trạng dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ khiếm thị tại trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng

TS. Nguyễn Nữ Tâm An

15

Trần Thị Lê

Sử dụng bảng đánh giá Oregon để phát triển một số kỹ năng cho trẻ khiếm thị từ 5-6 tuổi

Ths. Đỗ Thị Thanh Thủy

16

Vũ Thị Thu Thảo

Khó khăn của trẻ khiếm thị tại trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

17

Trịnh Thị Trang

Tổ chức trò chơi cho trẻ khiếm thị ở trường mầm non

Ths. Hoàng Thị Nho

18

Trần Thị Vân

Xây dựng một số bài tập luyện xúc giác cho trẻ mù

Ths. Đỗ Thị Thanh Thủy

 

K61 GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (2014-2015)

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Lê Thị Chính

Phát triển năng lực nhận thức thị giác cho học sinh KKVĐ nhằm nâng cao chất lượng đọc thành tiếng

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hường

2

Nguyễn Thị Thùy Dương

Xây dựng bộ truyện tranh giúp trẻ KTTT phát triển kỹ năng đọc hiểu

TS. Nguyễn Nữ Tâm An

3

Nguyễn Thanh Hải

Ứng dụng phương pháp não khoa học vào dạy trẻ KTTT

TS. Nguyễn Nữ Tâm An

4

Chu Thị Hạnh

Sử dụng phương pháp TEACCH trong việc quản lý hành vi cho trẻ TK

Ths. Nguyễn Thị Hoa

5

Nguyễn Thị Hường

Ứng dụng phương pháp TEACCH để thiết kế đồ dùng dạy học cho trẻ KTTT

Ths. Đỗ Thị Thảo

6

Lăng Thị Khởi

Sử dụng phương pháp TEACCH để phát triển khả năng tự lập cho trẻ TK

Ths. Đỗ Thị Thảo

7

Trịnh Thị Quỳnh Liên

Đo tính sáng tạo của trẻ TK

TS. Trần Thị Minh Thành

8

Nguyễn Thị Lan

Nghiên cứu 1 số trẻ KKVH  (Nghiên cứu điển hình)

TS. Hoàng Thị Nho

9

Hoàng Nhật Linh

Sử dụng phương pháp trị liệu nghệ thuật trong CTS cho trẻ TK

TS. Hoàng Thị Nho

10

Mai Thị Liễu

Biện pháp hỗ trợ cho 1 trẻ KK về đọc

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

11

Nguyễn Thị Minh

Biện pháp tăng cường trí nhớ công việc cho học sinh tiểu học

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hường

12

Nguyễn Thị Nga

Phát triển vốn từ cho trẻ KTTT thông qua câu chuyện tự thiết kế

Ths. Trần Thị Thiệp

13

Ngô Thị Nguyệt

So sánh khả năng tự phục vụ của trẻ KTTT ở HN và trẻ KTTT ở ngoại thành

TS. Trần Thị Minh Thành

14

Vũ Thị Ninh

Xây dựng một số câu chuyện dạy kỹ năng xã hội cho trẻ KTTT

Ths. Trần Thị Thiệp

15

Đoàn Thị Bích Phượng

Thực trạng áp dụng phương pháp giáo dục Montessori vào dạy trẻ KTTT

TS. Bùi Thị Lâm

16

Trần Thị Phượng

Xây dựng các hoạt động phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ KTTT

Ths. Đỗ Thị Thanh Thủy

 

K62 GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (2015-2016)

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Lê Thị Vân Anh

Sử dụng trò chơi đóng vai nhằm phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi .

Ths. Nguyễn Thị Hoa

2

Nguyễn Thị Dung

Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ cho trẻ RLPTK 3- 4 tuổi ở trường mầm non hòa nhập.

TS. Bùi Thị Lâm

3

Nguyễn Thị Đạt

Thiết kế và sử dụng một số đồ dùng dạy học theo phương pháp TEACCH nhằm phát triển kĩ năng nhận thức theo chủ đề cho trẻ rối loạn phổ Tự kỉ 5-6 tuổi.

TS. Nguyễn Nữ Tâm An

4

Phạm Thị Khánh Linh

Biện pháp hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ lớp một học hòa nhập hiểu và thực hiện nội quy lớp học

Ths. Nguyễn Thị Thắm

5

Lại Thị Ngọc Ánh

Biện pháp phát triển biểu tượng số lượng cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 4 – 5 tuổi

Ths. Nguyễn Thị Hoa

6

Hà Thị Kim Oanh

Biện pháp tổ chức hoạt động chơi có sử dụng vật liệu tự nhiên nhằm phát triển giác quan cho trẻ Tự Kỷ 4- 5 tuổi

TS. Hoàng Thị Nho

7

Trần Thị Thủy

 Biện pháp hợp tác giữa giáo viên và cha mẹ trong giáo dục hành vi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ học hòa nhập

TS. Đỗ Thị Thanh Thuỷ

8

Nguyễn Thị Bích Thảo

Xây dựng video clip làm mẫu nhằm giáo dục kĩ năng ứng xử xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhẹ 5-6 tuổi trong trường mầm non hòa nhập.

TS. Đỗ Thị Thảo

9

Bùi Phương Thảo

Sử dụng đồng dao nhằm phát triển vốn từ cho trẻ tự kỷ nhẹ 5-6 tuổi

Ths. Nguyễn Minh Phượng

10

Trần Thị Tơ

Sử dụng biện pháp điều hòa cảm giác nhằm giáo dục hành vi tự xâm hại cho trẻ RLPTK 5- 6 tuổi trong trường chuyên biệt.

TS. Mai Xuân Thành

11

Phạm Thị Thu Hằng

Biện pháp hỗ trợ cha mẹ trẻ rối loạn phổ tự kỉ 2 – 3 tuổi phát triển kĩ năng tương tác xã hội cho con theo phương pháp DIR/Floortime

Ths. Hoàng Thị Lệ Quyên

12

Nguyễn Thị Ngân

Tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển vốn từ theo chủ đề cho trẻ tự kỷ từ 3 – 4 tuổi

TS. Hoàng Thị Nho

13

Nguyễn Thị Hà

Sử dụng PECS trong phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ RLPTK: Nghiên Cứu trường hợp một trẻ tự kỷ nhẹ 8 - 9 tuổi.

Ths. Hoàng Thị Lệ Quyên

14

Trịnh Thị Luyến

Biện pháp sử dụng hình ảnh để tổ chức trò chơi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ từ 5-6 tuổi.

Ths. Trần Thị Thiệp

15

Phạm Thị Yến

Điều chỉnh môi trường làm tăng hành vi hợp tác của trẻ tự kỉ 5-6 tuổi ở trường chuyên biệt.

TS. Trần Thị Minh Thành

16

Lê Thị Phương

Biện pháp phát triển khả năng nhận thức thong qua thị giác cho trẻ tự kỉ 3-4 tuổi.

TS. Đỗ Thị Thảo

17

Phí Thị Thuỷ

Ứng dụng phương pháp học tập thông qua tương tác nhằm phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi.

Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

18

Trần Thị Giang

Một số biện pháp giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên rối loạn phổ tự kỷ

Ths. Trần Thị Bích Ngọc

 

19

Mai Tô Ny

Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học kỹ năng viết văn bản cho học sinh khuyết tật học tập lớp 4 hòa nhập.

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hường

20

Nguyễn Thị Chinh

Can thiệp hành vi tự kích thích của trẻ RLPTK

TS. Trần Thị Minh Thành

21

Nguyễn Thị Thu Nga

Sử dụng phần mềm board maker để xây dựng sổ giao tiếp cho trẻ RLPTK

Ths.GVC.  Trần Thị Thiệp

22

Đinh Thị Phượng

Biện pháp dạy học chính tả cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 2 học hòa nhập

Ths.  Nguyễn Thị Cẩm Hường

 

23

Trần Thị Quỳnh Trang

Vận dụng mô hình quản lí hành vi chức năng quản lí hành vi chống đối cho trẻ Rối loạn phổ Tự kỉ

TS. Nguyễn Nữ Tâm An

 

K63 GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (2016-2017)

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Cao Thị Dinh

Một số biện pháp tổ chức các hoạt động cho học sinh khiếm thị làm quen với Toán

TS. Hoàng Thị Nho

2

Nguyễn Thị Hậu

Sử dụng trò chơi đóng vai để phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mù 5-6 tuổi

TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

3

Nguyễn Thị Hoa

Một số biện pháp phát triển nhận thức cho trẻ Khiếm thị từ 4-5 tuổi

TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

4

Bùi Thị Huyền

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh khiếm thị lớp 5

TS. Nguyễn Thị Cẩm Hường

5

Nguyễn Thị Hương

Một số biện pháp phát triển biểu tượng hình dạng cho trẻ Khiếm thị 4-5 tuổi ở trường mầm non

Ths. Nguyễn Thị Thắm

6

Nguyễn Ngọc Ly

Xây dựng truyện tranh – chữ nổi hỗ trợ trẻ mù học kỹ năng sống

TS. Hoàng Thị Nho

7

Cao Thị Phong

Nghiên cứu tính sáng tạo của học sinh Khiếm thị Tiểu học

TS. Trần Thị Minh Thành

8

Nguyễn Thị Phượng

Một số biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc, tiền viết cho học sinh Khiếm thị

TS. Mai Xuân Thành

9

Nguyễn Thanh Tâm

Tổ chức hoạt động thể chất cho học sinh Khiếm thị

Ths. Đào Thị Phương Liên

10

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phát triển ngôn ngữ lời nói của trẻ Khiếm thị 3 -5 tuổi thông qua trò chơi vận động

Ths. Nguyễn Thị Thắm

11

Trần Thị Xim

Một sô biện pháp phát triển ngôn ngữ diễn đạt cho trẻ Khiếm thị 5 – 6 tuổi

Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

12

Trần Thị Tuyết

Xây dựng một số trò chơi phát triển xúc giác cho trẻ Khiếm thị mầm non 5-6 tuổi

TS. Đỗ Thị Thảo

13

Vũ Thị Thơm

Kỹ năng xã hội của trẻ khiếm thị 3-6 tuổi

Ths. Hoàng Thị Lệ Quyên

14

Nguyễn Thị Bích

Thực trạng sử dụng 6 âm Ling để kiểm tra máy trợ thính cho trẻ khiếm thính ở một số trường chuyên biệt

Ths. Trần Thị Thiệp

15

Bùi Thị Hiên

Xây dựng bài tập rèn luyện kĩ năng nghe-hiểu ngôn ngữ lời nói cho trẻ khiếm thính có đeo máy trợ thính ở lứa tuổi mầm non

TS. Bùi Thị Lâm

16

Nguyễn Thị Hường

Xây dựng một số bài tập luyện nghe cho trẻ Khiếm thính

Ths. Trần Thị Thiệp

17

Bùi Ánh Ngọc

Xây dựng một số truyện Khoa học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ Khiếm thính 5 -6 tuổi

Ths. Nguyễn Thị Hoa

18

Nguyễn Hương Quỳnh

Xây dựng trò chơi luyện nghe phân biệt thanh điệu cho trẻ khiếm thính 3-5 tuổi

TS. Bùi Thế Hợp

19

Bùi Thị Quý

Thực trạng phát âm phụ âm và nguyên âm của trẻ Khiếm thính (có đeo máy trợ thính) tại trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ thiệt thòi Thái Nguyên

Ts. Bùi Thế Hợp

20

Đỗ Thị Kim Thoa

Xây dựng các bài tập phát triển vốn từ về chủ đề bản thân cho trẻ Khiếm thính sau cấy Điện cực ốc tai

Ts. Nguyễn Nữ Tâm An

21

Lê Thị Thoa

Xây dựng bài tập phát triển tri giác nghe cho học sinh Khiếm thính sau khi cấy điện cực ốc tai

Ths. Nguyễn Minh Phượng

22

Đỗ Thị Thuý

Sử dụng sơ đồ tư duy để phát triển kĩ năng lập dàn ý môn tập làm văn cho học sinh khiếm thính lớp 3

Ths. Bùi Thị Anh Phương

23

Vương Thị Toàn

Tìm hiểu vai trò và ảnh hưởng của cha mẹ tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính trong quá trình Can thiệp sớm trên địa bàn Hà Nội

Ts. Bùi Thị Lâm

24

Nguyễn Thị Thanh Trà

Tăng cường khả năng tiếp nhận ngôn ngữ nói cho trẻ Khiếm thính nhỏ tuổi thông qua phát triển Cảm giác, xúc giác - rung

Ths. Trần Tuyết Anh

25

Trần Thị Tuyết Trinh

Xây dựng các trò chơi phát triển giao tiếp bằng ngôn ngữ nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai

Ths. Trần Thị Bích Ngọc