GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


Liên chi đoàn Khoa Giáo dục đặc biệt hiện gồm hơn 180 đoàn viên từ các chi đoàn K62, chi đoàn K63, chi đoàn K64, chi đoàn K65, và chi đoàn cán bộ với các độ tuổi từ 18 đến 35. Liên chi đoàn Khoa Giáo dục đặc biệt là đơn vị cơ sở trực thuộc Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kì 2014 – 2017 bao gồm:

Bí thư:        ThS. Nguyễn Hà My

Phó bí thư: ThS. Nguyễn Minh Phượng

Ủy viên:      Nguyễn Ngọc Ly

       Nguyễn Quang Duy

       Nguyễn Thị Thanh Trà

       Đỗ Phương Thảo

                   Trương Hương Thảo

                   Lê Kim Anh

                   Nguyễn Thị Hà

                   Phí Thị Thủy

Chức năng, nhiệm vụ:

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm Khoa, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên của Khoa.

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua;

2. Thảo luận và quyết định việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa trong suốt nhiệm kỳ;

3. Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm Khoa trong các phong trào thanh niên, xung kích, tình nguyện;

4. Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, cả năm học, đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất;

5. Giải đáp các thắc mắc, giải quyết các khiếu nại của đoàn viên trong Liên chi đoàn;

6. Giới thiệu kết nạp Đảng cho các đoàn viên và gửi về Đoàn trường theo yêu cầu;

7. Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các chi đoàn trong Khoa tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên;

8. Chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Khoa nhiệm kỳ sau;

9. Luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào Đoàn ngày càng hiệu quả hơn.

 

GIỚI THIỆU VỀ HỘI SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Hiện nay, 100% sinh viên của Khoa đều là hội viên của Liên Chi Hội sinh viên. Tổ chức Hội Sinh viên Khoa Giáo dục đặc biệt là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐHSP Hà Nội và Hội sinh viên thành phố Hà Nội, với chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo.

Chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thể hiện qua các nhiệm vụ chính sau:

+ Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Khoa và Nhà trường vững mạnh.

+ Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

+ Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

+ Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thành tích khen thưởng của LCĐ – Hội Sin viên Khoa GDĐB:

-  Liên tục được nhận bằng khen là tập thể có thành tích tốt trong phong trào Đoàn, Hội sinh viên các năm 2010 – 2011, 2011- 2012, 2012- 2013, 2013- 2014, 2014 – 2015.

- Liên chi Đoàn và Liên chi Hội sinh viên Khoa Giáo duc đặc biệt được Hội sinh viên thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác Hội sinh viên năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015.

- Toàn Liên chi Đoàn trong năm hoc 2014- 2015 đã có 9 cá nhân được Đoàn trường ĐHSP Hà Nội khen thưởng và 9 cá nhân được Hội sinh viên trường ĐHSP Hà Nội trao giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn cũng như trong công tác của Hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI ĐOÀN HỘI SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT