Thông tin hội thảo khoa học

Hội thảo quốc tế Chính sách về Khuyết tật và giáo dục hòa nhập: “Quyền của người khuyết tật và Giáo dục: Liên hệ với Việt Nam”

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, Học viện Khoa học đã phối hợp với Viện Chính sách công và người khuyết tật (IDPP), Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo quốc tế Chính sách về khuyết tật và giáo dục hòa nhập: “Quyền của người khuyết tật và giáo dục: Liên hệ với Việt Nam”.

Đọc thêm ...