Diễn đàn (nơi các thành viên trong khoa trao đổi thắc mắc)

Thống kê diễn đàn

Thể thức làm bài và nộp bài tại mục này. Lượt xem: 97931 urlImageUser thanhmxgv
Khuyết tật vận động Lượt xem: 488 urlImageUser thnguyenphuc
Hỏi thầy Lượt xem: 370 urlImageUser thnguyenphuc
Khuyết tật trí tuệ Lượt xem: 342 urlImageUser thnguyenphuc
Em Oanh Thái Học hỏi thầy Lượt xem: 331 urlImageUser phamoanhnth
Thầy ơi cho em hỏi xem ..... Lượt xem: 324 urlImageUser mxthanh
em Mão xin hỏi thầy Lượt xem: 323 urlImageUser vumao
Khuyết tật Lượt xem: 312 urlImageUser honglam0875nth
Khiếm thính 1 Lượt xem: 308 urlImageUser mxthanh
trẻ khuyết tật Lượt xem: 302 urlImageUser thnguyenphuc
Bài điều kiện môn học Lượt xem: 214 urlImageUser thanhmx
Hướng dẫn vào sử dụng phòng họp trực tuyến Lượt xem: 211 urlImageUser mxthanh
Hãy cùng nhau làm cho diễn đàn sôi động. Lượt xem: 210 urlImageUser thanhmx
Nhiệm vụ môn công nghệ hỗ trợ trong giáo dục đặc biệt Lượt xem: 209 urlImageUser mxthanh
Những ai tham gia được khóa học trực tuyến này. Lượt xem: 207 urlImageUser thanhmxgv
Giáo dục hòa nhập Chủ đề: 4 Bài viết: 9
Dành cho học viên cao học khoá K26 Chủ đề: 3 Bài viết: 4
Dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học K9 Chủ đề: 3 Bài viết: 3
Cao học K27 Chủ đề: 3 Bài viết: 2
Lớp vừa làm vừa học K10 Chủ đề: 1 Bài viết: 1
Tâm sự nghề nghiệp Chủ đề: 1 Bài viết: 1
Tự kỷ Chủ đề: 2 Bài viết: 0
Chia sẻ kinh nghiệm Chủ đề: 1 Bài viết: 0
Hòa nhập tiểu học Chủ đề: 1 Bài viết: 0
Thành tựu khoa học về tự kỷ Chủ đề: 1 Bài viết: 0
Khiếm thính Chủ đề: 1 Bài viết: 0
Chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ Chủ đề: 1 Bài viết: 0
Hòa nhập phổ thông trung học Chủ đề: 0 Bài viết: 0
Trẻ khiếm thị Chủ đề: 0 Bài viết: 0
Trẻ khuyết tật ngôn ngữ Chủ đề: 0 Bài viết: 0