Định hướng nghiên cứu cán bộ giảng viên

Xuân Thành

Nội dung định hướng nghiên cứu

1. Sinh lý học thần kinh

2. Sinh học phân tử: Cấu trúc và hoạt tính của peptide kháng khuẩn

3. Chuyên ngành giáo dục đặc biệt

4. Công nghệ trong giáo dục

5. Thiết bị trường học
 


Vumao

Nội dung định hướng nghiên cứu


vanntyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


tuyenltkyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


tuyenhqyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


tungntyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


tranvanthe

Nội dung định hướng nghiên cứu


trangltyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Tuyết Anh

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Thiệp

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Minh Thành

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Minh Phượng

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Minh Phượng

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Loan

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Hồng Lam

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Thị Bích Ngọc

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Lệ Dung

Nội dung định hướng nghiên cứu


Trần Bích Hạnh

Nội dung định hướng nghiên cứu


Tiểu học Nguyễn Phúc

Nội dung định hướng nghiên cứu


thyenthinh

Nội dung định hướng nghiên cứu


thyenninh

Nội dung định hướng nghiên cứu


thvantien

Nội dung định hướng nghiên cứu


thvanphu

Nội dung định hướng nghiên cứu


thuytttyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


thuyttthyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


thuhtmyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


thtuyloc

Nội dung định hướng nghiên cứu


thtanthinh

Nội dung định hướng nghiên cứu


thphucloc

Nội dung định hướng nghiên cứu


thnguyentrai

Nội dung định hướng nghiên cứu


thnguyenthaihoc

Nội dung định hướng nghiên cứu


thnamcuong

Nội dung định hướng nghiên cứu


thminhbao

Nội dung định hướng nghiên cứu


thkimdong

Nội dung định hướng nghiên cứu


thhopminh

Nội dung định hướng nghiên cứu


thhongthai

Nội dung định hướng nghiên cứu


thgioiphien

Nội dung định hướng nghiên cứu


Thầy Thắng

Nội dung định hướng nghiên cứu


thaulau

Nội dung định hướng nghiên cứu


thaontbyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


test18t7

Nội dung định hướng nghiên cứu


Tạ Văn Đức

Nội dung định hướng nghiên cứu


Tạ Thị Hiệp

Nội dung định hướng nghiên cứu


quypttyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


quá là đẹp

Nội dung định hướng nghiên cứu


Phan Thị Hồ Điệp

Nội dung định hướng nghiên cứu


Phạm Thị KIm Oanh

Nội dung định hướng nghiên cứu


Phạm Thị Hải Yến

Nội dung định hướng nghiên cứu


Phạm Thị Bền

Nội dung định hướng nghiên cứu


oanhptkyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


nointyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Ninh Thị Hà Lan

Nội dung định hướng nghiên cứu


nhiltyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


nguyetctmyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


nguyenndyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Xuân Hải

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Tuyết Vân

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Thu Hà

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Thu Hà

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Thắm

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Thắm

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Minh Phượng

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Kim Sa

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Kim Hường

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Kim Hường

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Kim Hường

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Hoa

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Cẩm Hường

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Ái Vân

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Ái Vân

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Ái Vân

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Thị Ái Vân

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Nữ Tâm An

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Ngọc Hà

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Hữu Hợp

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Hữu Hợp

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nguyễn Hà My

Nội dung định hướng nghiên cứu


namntyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


maovtbyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


mainttyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Mai Xuân Thành

Nội dung định hướng nghiên cứu


Mai Xuân Thành

Nội dung định hướng nghiên cứu


lyhtmyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lưu Thùy Dương

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lương Vĩnh Quang

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lư Chiêu Vĩ

Nội dung định hướng nghiên cứu


lienlsyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lê Thị Thu

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lê Thị Thu

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lê Thị Ái Vân

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lê Quỳnh Mai

Nội dung định hướng nghiên cứu


Lê Hoàng Diễm Uyên

Nội dung định hướng nghiên cứu


lantthyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


lanpnyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


lamtthyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


lamntyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


lamntkyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


kienndyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


kienhtyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


huyennttyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


huyenlttyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


hueptyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Hoang Thij

Nội dung định hướng nghiên cứu


Hoàng Thị Nho

Nội dung định hướng nghiên cứu


Hoàng Thị Lệ Quyên

Nội dung định hướng nghiên cứu


hangttyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


haiptyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


hactyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


Giáo viên TH Lâm Lợi

Nội dung định hướng nghiên cứu


Giáo viên

Nội dung định hướng nghiên cứu


Đường Thị Ngọc Oanh

Nội dung định hướng nghiên cứu


Đỗ Thị Thảo

Nội dung định hướng nghiên cứu


Đỗ Thị Thanh Thủy

Nội dung định hướng nghiên cứu


Đinh Nguyễn Trang Thu

Nội dung định hướng nghiên cứu


Đào Thị Phương Liên

Nội dung định hướng nghiên cứu


Dương Thị Ngọc Dung

Nội dung định hướng nghiên cứu


Bùi Thị Lâm

Nội dung định hướng nghiên cứu


Bùi Thị Anh Phương

Nội dung định hướng nghiên cứu


Bùi Thế Hợp

Nội dung định hướng nghiên cứu


anhdtvyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


aihtyb

Nội dung định hướng nghiên cứu


12345678

Nội dung định hướng nghiên cứu


Nội dung định hướng nghiên cứu


Nội dung định hướng nghiên cứu


Nội dung định hướng nghiên cứu

Mai Xuân Thành


Nội dung định hướng nghiên cứu

1. Giáo dục đặc biệt

2. Sinh lý thần kinh 

3. Hóa sinh học phân tử